راه اندازی سامانه
سامانه مدیریت آموزش، جهت مدیریت اطلاعات زبان آموزان موسسه ایرانمهر در حال راه اندازی و پایلوت در شعب منتخب است.
این سامانه در حال حاضر صرفا توسط همکاران موسسه ایران مهر در شعب قابل استفاده است و از سال آینده 1396(1396) برای ورود زبان آموزان نیز آماده خواهد شد.


دانشجویان گرامی، به منظور ورود به سیستم، از این بخش استفاده نمایند.

ورود به سیستم      ثبت نام


پشتیبانی
برای اعلام نیاز به پشتیبانی ابتدا بایستی وارد سامانه شوید.